top of page
שירותי חידוש ושיקום נישואין

זו עבודה במשרה מלאה להיות כנה רגע בכל פעם, לזכור לאהוב, לכבד, לכבד. זו תרגול, משמעת, ראויה לכל רגע.

~ יסמין גאי

בגידה מעלה שאלות עמוקות על אינטימיות. ~ ג'ונו דיאז

bottom of page